Kontakt ossKontakt oss
In EnglishIn English
DeutschDeutsch

Toll og Bestemmelser

Image

Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser redegjør for speditørens og oppdragsgiverens rettigheter og plikter, deri innbefattet speditørens ansvar ifølge forskjellige transportrettslige konvensjoner så som eksempelvis CIM, CMR, Haag-Vis- byreglene samt Warszawakonvensjonen.